לשיחת ייעוץ: 03-6888838
רע”א 350/11 צביה צ’פני נגד איילון חברה לביטוח בע”מ
הזכויות שלך,
המומחיות שלנו!

רע”א 350/11 צביה צ’פני נגד איילון חברה לביטוח בע”מ

צוות משרד עו"ד בירן

בבית המשפט העליון
רע”א 350/11

בפני: כבוד המשנה לנשיאה א’ ריבלין

המבקשת: צביה צ’פני

נגד

המשיבה: איילון חברה לביטוח בע”מ

בקשת רשות ערעור על החלטת בית-המשפט המחוזי מרכז מיום 19.12.10 ברע”א 4080-10-10 שניתנה על-ידי כבוד השופט א’ יעקב

בשם המבקש: עו”ד נתנאל בירן; עו”ד איילת זינגר

תאונות דרכים, דחיית בקשה לעיין מחדש בבקשה למינוי מומחה רפואי בתחום הנוירולוגי

להחלטה בעליון (01-05-2011): רעא 350/11 צביה צ’פני נ’ איילון חברה לביטוח בע”מ שופטים: א’ ריבלין, עו”ד: רחל מנדה מגיד, נתנאל בירן, איילת זינגר

לבקשת רשות ערעור בכתבי טענות (04-05-2011): רעא 350/11 צביה צ’פני – ב”כ עו”ד נתנאל בירן, עו”ד איילת זינגר נ’ איילון חברה לביטוח בע”מ שופטים: א’ ריבלין, עו”ד: נתנאל בירן, איילת זינגר

להחלטה במחוזי (07-11-2010): עתמ 46632-10-10 אדם טבע ודין – אגודה ישראלית להגנת הסביבה נ’ ועדת הערר המחוזית – מחוז מרכז שופטים: אילן ש’ שילה, עו”ד: אלי בן ארי, 1, 5, 6 –, נורית טביב, 2 –, ישראל נשבן, 3, 4 –, אייל מאמו, מזרחי המצהיר, מזרחי המצהיר 3

לפסק-דין במנהלי (28-11-2010): עתמ 46632-10-10 אדם טבע ודין – אגודה ישראלית להגנת הסביבה נ’ ועדת הערר המחוזית – מחוז מרכז שופטים: אילן ש’ שילה, עו”ד: אלי בן ארי, רונית טביב, ישראל נשבן, אייל מאמו

ל בעליון (07-03-2011): עעמ 11/35 יכין חב’ חקלאית בע”מ נ’ אדם טבע ודין – אגודה ישראלית להגנת הסביבה שופטים: גיא שני, עו”ד: א’ ד’ מאמו, א’ ת’ שרון, בקשה, מיום 1

להחלטה בעליון (01-05-2011): רעא 350/11 צביה צ’פני נ’ איילון חברה לביטוח בע”מ שופטים: א’ ריבלין, עו”ד: רחל מנדה מגיד, נתנאל בירן, איילת זינגר

לבקשת רשות ערעור בכתבי טענות (04-05-2011): רעא 350/11 צביה צ’פני – ב”כ עו”ד נתנאל בירן, עו”ד איילת זינגר נ’ איילון חברה לביטוח בע”מ שופטים: א’ ריבלין, עו”ד: נתנאל בירן, איילת זינגר

להחלטה בעליון (19-02-2012): עעמ 11/35 יכין חב’ חקלאית בע”מ נ’ אדם טבע ודין – אגודה ישראלית להגנת שופטים: ע’ ארבל, עו”ד: א’ ד’ מאמו, א’ ת’ שרון, בקשה, מיום 1

החלטה

  1. הוחלט שהבקשה מצריכה תשובה.
  2. המשיבה תגיש תשובתה לבקשה תוך 15 ימים מיום ההמצאה של החלטה זו.
  3. על נוסח התשובה יחולו הוראותיה של תקנה 406(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ”ד-1984. לא יוגש כרך אסמכתאות שעניינו פסקי-דין או החלטות של בתי-משפט בישראל ובלבד שאלו פורסמו במסגרת פרסום רשמי (פד”י), או שניתן לאתרם במאגרי מידע מסחריים אחרים. אין באמור לעיל כדי למנוע הגשת אסמכתאות שאינן נכללות באמור לעיל או הגשה במסגרת נספחים לכתבי בי-דין של אסמכתא אחת או מספר מועט של אסמכתאות שבעל-הדין סבור שיש להן מרכזיות או חשיבות מיוחדת בהליך.
  4. התשובה תוגש במקביל, הן לבית משפט זה והן במישרין, למבקשת.
  5. בתשובה תיכלל התייחסות לאפשרות שבית המשפט יבקש לפעול על-פי סמכותו לפי תקנה 410 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ”ד-1984.
  6. מתבקשת התייחסות לשאלה אם במקרה כזה ניתן לראות בדברי התגובה סיכומים בכתב.

העדר התייחסות כמוהו כהסכמה.

העדר תגובה במועד כמוהו כאי-התייצבות, על הכרוך בכך.

ניתנה היום, כ”ו בשבט התשע”א (31.12011).

ה א’ ריבלין 54678313-350/11

_________________________

נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה

להערכת סיכויי תביעתך ושוויה, קבע פגישת ייעוץ חינם:

טלפון: 03-6888838
פקס: 03-6888818
אנו מתחייבים לדיסקרטיות ולשירות מקצועי ומהיר על-ידי עורך דין מנוסה ומיומן