לשיחת ייעוץ: 03-6888838
רשלנות רפואית לאחר תאונת דרכים
הזכויות שלך,
המומחיות שלנו!

רשלנות רפואית לאחר תאונת דרכים

צוות משרד עו"ד בירן

רונן נפגע ברגלו בתאונת דרכים בעקבותיה הובהל לבית החולים, שם הוכנס מיד לחדר הניתוח ורגלו נותחה.
למרבה הצער, הצוות הרפואי התרשל בביצוע הניתוח וכתוצאה מכך נגרמו לרונן נזקים קשים ובלתי הפיכים ברגל.
האם רונן זכאי לתבוע פיצוי בגין נזקיו הן מחברת הביטוח של הרכב הפוגע והן מהצוות הרפואי של בית החולים?

מאחר וניהול תביעת רשלנות רפואית מסובכת, יקרה וממושכת, ומאחר ולעתים קרובות קשה ואף בלתי אפשרי, לקבוע לאיזה חלק מהנזק של הנפגע גרמה תאונת הדרכים ולאיזה חלק מהנזק גרמה הרשלנות הרפואית, בירורה של תביעה לרשלנות רפואית השליכה ישירות על בירור התביעה בגין תאונת הדרכים סרבלה את הדיון, ובחלק מהמקרים עלול היה נפגע תאונת הדרכים אף להישאר ללא כל פיצוי על נזקיו.

בשנת 1975 חוקק חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, חוק סוציאלי, אשר מטרתו ליצור מנגנון מהיר ויעיל, בכדי להבטיח פיצוי כספי לכל נפגע בתאונת דרכים (למעט מס’ חריגים) ללא קשר לשאלת אשמו של הנפגע או של אחרים (אחריות ללא אשמה) תוך פיזור הנזק והטלתו על כלל המשתמשים ברכב, באמצעות תשלום ביטוח חובה. לצורך הגשמת מטרותיו הסוציאליות של החוק, קבע המחוקק, בין היתר, בסעיף 8, כי: “מי שתאונת דרכים מקנה לו עילת תביעה לפי חוק זה, לרבות תביעה על-פי ביטוח כאמור בסעיף 3(א) (2) ובסעיף 3 (ד) לפקודת הביטוח, לא תיהיה לו עילת תביעה על-פי פקודת הנזיקין בשל נזק גוף, זולת אם נפגע בתאונה שנגרמה על-ידי אדם אחר במתכוון”. דהיינו, המחוקק שלל את זכותו של נפגע תאונת דרכים, אשר מצבו הרפואי הוחמר בגין טיפול רפואי שקיבל כתוצאה ישירה מהתאונה, לתבוע פיצוי מהגורם שהתרשל במתן הטיפול הרפואי, גם אם עיקר הנזק נגרם לנפגע כתוצאה מהרשלנות הרפואית.

כך נוצר אבסורד, שלמרות שהצוות הרפואי התרשל בטיפולו ברונן, נותר הוא פטור מכל אחריות לנזק ומתשלום פיצוי. יחד עם זאת, מאחר ועל-פי החוק הרשלנות הרפואית אינה מנתקת את הקשר הסיבתי בין תאונת הדרכים לנזק, מלוא נזקיו של רונן יתבררו במסגרת ההליך המשפטי שיתנהל בעקבות תאונת הדרכים והפיצוי הכספי ישולם לרונן על ידי המבטחת של השימוש ברכב. כך שרונן יקבל, באופן וודאי, פיצוי כספי בגין מלוא הנזק שנגרם מתאונת הדרכים ומהטיפול הרפואי הרשלני, אף אם לכאורה (ללא חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים) לא ניתן היה להוכיח את הרשלנות הרפואית במידה הדרושה למשפט אזרחי.

יחד עם זאת, חישוב נזקיו של רונן יעשה בגבולות הקבועים בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, אשר בדרך כלל יזכה נפגע ברשלנות רפואית לאחר תאונת דרכים, בפיצוי נמוך יותר מאשר היה מקבל לו היה יכול לתבוע בנפרד את נזקיו בגין הרשלנות הרפואית. חשוב לציין, כי במקרה בו חלה החמרה במצבו של הנפגע בשל רשלנות רפואית, לאחר שניתן פסק דין סופי בגין תאונת הדרכים, אין מניעה לתבוע את פיצוי בגין הנזק, מהגורם שהתרשל במתן הטיפול הרפואי.

להערכת סיכויי תביעתך ושוויה, קבע פגישת ייעוץ חינם:

טלפון: 03-6888838
פקס: 03-6888818
אנו מתחייבים לדיסקרטיות ולשירות מקצועי ומהיר על-ידי עורך דין מנוסה ומיומן